Regler

Jag har i stort sett samma regler som Krokoms kommun har för sin barnomsorg. Här har jag punktat upp några som vanligtvis kommer frågor om.

  • Barnet skall ha fyllt 1 år.
  • Jag tar emot barn folkbokförda i Krokoms  eller Östersunds kommun.
  • Barn till föräldralediga eller arbetslösa föräldrar har rätt till 15 timmars tillsyn per vecka. För detaljer, kontakta mig.
  • Öppettider: måndag till fredag 6:30-18:30. Helger och röda dagar stängt.
För mer detaljerad information är du välkommen att höra av dig.

Avgift

Jag tillämpar maxtaxa enligt Krokoms kommuns regler. För detaljerad information om taxan hänvisar jag till Krokoms kommuns hemsida.

Avgiften tas ut 12 månader per år. Avdrag för frånvaro görs inte.

Regler och avgifter i Krokoms kommun